วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การเลี้ยงโคเนื้อ

การเลี้ยงโคเนื้อ

คอกโคที่ดี ไม่ต้องแพงแต่ต้องถูกหลักการ แข็งแรง ประหยัด สะอาดแห้งไม่เปียกแฉะ โคนอนได้ตลอดคืน ถ้าคอกแฉะโคจะไม่นอน ไม่ขังรวมกับควาย ให้พื้นลาดเอียงระบายน้ำดีมาก พื้นไม่แข็งกระด้าง พื้นที่คอก 12-24 ตร.ม./ตัว

รางอาหาร ไม่ต้องยกสูงให้ติดพื้นแต่กันขี้วัวไม่ให้ปนเปื้อนหญ้าและอาหาร ความยาวรางอาหาร 30 ซม./ตัว

มีอ่างเกลือแร่โดยใช้เกลือป่น 70 กก.+ ไดแคลเซียมฟอสเฟต 29 กก.ผสมหัวแร่ธาตุ 1 กก. (พรีมิกซ์)

มีอ่างน้ำสะอาดให้ดื่มตลอดเวลา คอกต้องกันฝนได้ป้องกันคอกเปียกแฉะ (หากต้องการทำแร่ธาตุก้อน เพียงผสมกากน้ำตาลกับน้ำพอเหลวดี พรมกองเกลือแร่พอหมาด แล้วอัดในบล็อกให้แน่น หรือใช้น้ำแป้งเปียกอย่างเหลว แทนกากน้ำตาลเหลวก็ได้ อัดแล้วตากให้แห้ง)

หลักการผสมโคให้ติดลูกดี แม่โคที่เลือกมาเลี้ยงต้องโครงร่างใหญ่เคยมีลูกแล้ว เลือกพ่อพันธุ์ดีผผสม พ่อพันธุ์ดีคือให้ลูกเหมือนพ่อมากที่สุด ดังนั้นแม่ไม่สวยก็ให้ลูกงามถ้าเชื้อพ่อแรง หลังคลอดแม่โคควรจะกลับมาเป็นสัด ภายใน 60-90 วัน ควรบำรุงแม่โคก่อนคลอด 2 เดือนจะทำให้นมดีกลับเป็นสัดเร็วผสมได้เร็ว ปกติผสมเทียมถ้าผสมถูกต้องตามหลักจะดีกว่าผสมจริง ลดปัญหาติดเชื้อ ปัญหาพ่อใหญ่แม่เล็ก ผสมวัวอย่าหลงคำโฆษณาชวนเชื่อ!!

หลักการผสมเทียมโค คือ "เห็นการเป็นสัดเช้าให้ผสมในช่วงบ่าย 3-4 โมง เห็นการเป็นสัดบ่ายควรผสมในช่วงเช้า 7-8 โมง และเห็นการเป็นสัดตอนเย็นควรผสมก่อนเที่ยงวัน" แต่หากเห็นการเป็นสัดช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตี 4 ควรผสมในเช้าวันนั้น สรุปช่วงเวลาที่ผสมติดดีที่สุดคือ 12-18ชั่วโมง หลังจากเริ่มเป็นสัด ผสมเทียม 2 ครั้งไม่ติดลองผสมจริงถ้าไม่ติดควรคัดแม่โคขายทิ้ง เมื่อโคผสมพันธุ์จนติดแล้วจะอุ้มท้องเฉลี่ยประมาณ 282 วัน หากไม่ติดหลังผสมแล้ว 21 วันจะกลับเป็นสัดอีกคือแม่โคที่ปกติดีจะเป็นสัดทุกๆ 21 วัน แต่ละครั้งแม่โคจะเป็นสัดนาน 24-36 ชม.เวลาผสมที่เหมาะสมเป็นหัวใจของการผสมติด!!!

อาหารโค

อาหารหยาบ เป็นอาหารหลักได้แก่หญ้า-ฟาง มีให้พอกินทุกวัน โคใหญ่กินหญ้าสดวันละ 30-40 กก. อาหารหยาบที่ดีคือพืชตะกูลถั่วมีโปรตีนสูงกินแล้วโตเร็ว เช่นถั่วฮามาต้า ใบกระถินสด หรือใบกระถินแห้ง ควรให้หญ้าผสมใบถั่วดีที่สุด อาหารขัน เป็นอาหารเสริมให้โค ได้แก่อาหารสำเร็จรูป อาหารผสม ให้กินวันละ 1-2 กก.ในหน้าแล้ง ในหน้าฝนหญ้าสมบูรณ์ไม่จำเป็น แม่โคผอม ควรเสริมอาหารข้นก่อนคลอด 1-2 กก./แม่/วัน จะให้นมดีลูกสมบูรณ์แม่เป็นสัดเร็ว อย่าเร่งอาหารข้นก่อนคลอดนานจะทำให้คลอดยากเพราะลูกโคตัวใหญ่เกินไป อาหารข้นสูตรชนบท หัวอาหารหมูรุ่น 20กก+ รำโรงสีเล็ก 80 กก. +เกลือ 2 กก. หรืออาจให้กินอาหารข้นเดี่ยวเช่น รำ มันเส้น ข้าวเปลือก ข้าวโพดบด วันละ 2 กก./ตัว/วัน หรือ มันสำปะหลังสับทั้งต้นและใบปนกันตากแห้ง ราดด้วยกากน้ำตาลผสมเกลือพอได้รสชาดก็เป็นอาหารเสริมได้เป็นอย่างดี ใบกระถินสดกินได้เต็มที่คุณค่าทางอาหารดีมาก หลังคลอดเป็นระยะเร่งอาหารบำรุงแม่โค

ฟางหมักหรือฟางปรุงแต่ง

วิธีเพิ่มการย่อยได้ของฟางและคุณค่าทางอาหารให้ฟางธรรมดาๆ ให้เป็นอาหารชั้นดีสำหรับโค

วิธีการ นำฟางแห้ง 100 กก. + น้ำ 60-100 ลิตรละลายปุ๋ยยูเรีย(46-0-0)4 กก. เหยียบฟางในถังปูน(ปลอกส้วม)ให้แน่น รดน้ำผสมยูเรียที่เตรียมไว้ให้พอชุ่ม เหยียบให้แน่นเป็นชั้นๆจนเต็มถัง คลุมด้วยผ้ายาง หรือผ้าพลาสติกให้มิดชิด เอาของหนักๆทับไว้ 2-3 สัปดาห์ขึ้นไป ทยอยเปิดให้วัวกิน ราดกากน้ำตาลผสมเกลือเล็กน้อยพอมีรสชาด ถือว่าเป็นอาหารหยาบอย่างดีสำหรับโคในหน้าแล้ง อย่า!! ให้โคกินปุ๋ยยูเรียโดยตรงอาจท้องอืดถึงตายนะจะบอกให้!!

อาหารโคต้องเน้นต้นทุนต่ำ การปลูกสร้างแปลงหญ้าเองอาจไม่ได้อาหารราคาถูกเสมอไป ควรใช้สิ่งที่หาได้ในพื้นที่ เลี้ยงโคต้องมีฟางสำรองให้เพียงพอตลอดเวลา !!!

น้ำสะอาด ต้องมีให้โคดื่มอย่างเพียงพอ ระวังโคขาดเกลือ!!!!

การดูแลลูกโค

-เมื่อลูกโคอายุ 3 สัปดาห์ ควรถ่ายพยาธิตัวกลม และถ่ายซ้ำอีกเมื่ออายุ 6 สัปดาห์

-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแท้งติดต่อ (บรูเซลโลซีส) แก่ลูกโคเพศเมีย อายุ 3 - 8 เดือน

-เมื่อลูกโคอายุ 4 เดือน ทำการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยและทุกๆ 4-6 เดือน

-ฉีดวัคซีนโรคคอบวมทุกๆ 6เดือน

- ลูกโคตัวผู้ที่ไม่ต้องการใช้ทำพันธุ์ ควรตอนเมื่ออายุประมาณ 5 - 6 เดือน

-ควรหย่านมลูกโคที่อายุประมาณ 6 เดือนครึ่ง ถึง 7 เดือนน้ำหนักประมาณ 180 กก.ลูกโคที่ขนหยอง แสดงว่าแม่มีนมไม่พอเลี้ยงลูก ควรรีบหย่านมนำมาเลี้ยงดูเอง หย่านมช้าแม่โคโทรม

-การผสมนมให้ลุกโคที่แม่ไม่มีนมให้ใช้หางนมผงเลี้ยงสัตว์ 1 กก. น้ำสุก 8 ลิตร ให้กินวันละไม่น้อยกว่า 4 ลิตร/ตัว/วัน

-การหย่านมโดยแยกลูกโคจากแม่ นำไปขังในคอกที่แข็งแรง ควรให้แม่โคอยู่ในแปลงหญ้าหรือคอกที่มีรั้วกั้นซึ่งอยู่ใกล้กันเป็นเวลา 3 - 5 วัน เพราะหากให้ไปอยู่ไกลแม่โคบางตัวอาจจะแหกรั้วไปหาลูก

-โคสาวที่คลอดลูกตัวแรกที่อายุ 2 ปีประมาณเกือบ 50% อาจต้องช่วยเหลือ หากถุงน้ำคร่ำแตกแล้ว 2 ชั่วโมง ลูกยังไม่คลอดออกมาควรให้การช่วยเหลือโดยสัตวแพทย์หรือผู้มีความรู้ประสบการ การฉีดวิตามินบำรุงแนะนำให้ฉีด วิตามิน “เอดีอี”5 ซีซี เข้ากล้าม 1 เดือนก่อนผสมและ 1 เดือนก่อนคลอดเป็นการบำรุงระบบสืบพันธุ์ หรือบำรุงแม่โคที่กินฟางนานๆ

ควรใช้อีเอ็มราดคอกทุกๆสัปดาห์ คอกไม่เหม็นโคสุขภาพดี ได้ปุ๋ยชีวภาพสุดยอดของแท้ (อีเอ็ม 1 ลิตร ต้องขยายก่อนโดย + น้ำสะอาด 20 ลิตร + กากน้ำตาล 1 ลิตร หมักในถังไว้ประมาณ 7-10 วันนำไปใช้ได้)

พันธุ์ดี + อาหารดี + ดูแลดี คือหัวใจของความสำเร็จในการเลี้ยงโค


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น